Vliegverwachting
lees hier of er gevlogen wordt >>

KNVvL theorie examen

De datum van het eerstvolgende theorie examen voor brevet 2 en 3 wordt bekend gemaakt op de site van de KNVvL, zie: de agenda. Het examen wordt altijd gehouden in Utrecht, vlak naast het Centraal Station. Het examen staat uitsluitend open voor KNVvL leden in bezit van KNVvL brevet 1 of brevet 2. Aan het examen voor brevet 2 kan alleen deelgenomen worden door degenen die al over KNVvL brevet 1 beschikken en aan het examen voor brevet 3 kan alleen deelgenomen worden door degenen die al beschikken over KNVvL brevet 2. Lees hier hoe je deze brevetten kunt aanvragen.

Aanmelding voor het examen gaat via de webshop van de KNVvL via deze link.

Inschrijven kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van het examen. Het overgemaakte bedrag zal niet worden teruggestort, net zo min als bij afzeggingen na de sluitingsdatum of indien verzuimd wordt op het examen aanwezig te zijn. De met het examen gemoeide kosten zijn dan immers al gemaakt. Correct aangemelde kandidaten ontvangen tijdig een uitnodiging met daarin de laatste aanwijzingen voor het examen.

Het examen voor brevet 2 of 3 bestaat uit 100 meerkeuze-vragen. De theorie-exameneisen zijn opgenomen in het document Eisen Theorie-examens. Deze afbakening kan als leidraad dienen voor de bestudering van de benodigde examenstof en als handleiding voor het samenstellen van cursusmateriaal. De examenstof is grotendeels, doch niet uitsluitend te vinden in het Handboek schermvliegen van de KNVvL en het Reglement Schermvliegen. Genoemde documenten zijn te vinden in de download-sectie van de website van de Afdeling.

Geadviseerd wordt naast het bestuderen van handboek en reglement ook kennis te nemen van andere literatuur dan wel deel te nemen aan de theorie opleiding van een KNVvL erkende vliegschool, zoals Paragliding Holland. PSB verzorgt in samenwerking met Paragliding Holland zowel een theoriecursus voor B2 (4 avonden) als voor navigatie (handig voor B2, nodig voor B3). Als je je slagingskans wilt vergroten dan is deelname zeer zeker aan te raden.

Succes!